MDT, jouw kans om van betekenis te zijn!

Het ministerie van VWS heeft Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ingevoerd. MDT is de ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Een kans voor jou om je talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Jouw persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.
Binnen deze doelstelling zijn drie onderwerpen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling creëer je vaardigheden en vergroot je je zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.
Als je de leeftijd hebt van 14 tot 27 jaar kan je je vrijwillig inzetten voor MDT. Het is de bedoeling dat je in een periode van maximaal zes maanden, gemiddeld dertien uur per maand gaat besteden aan je persoonlijke ontwikkeling en de inzet voor anderen.

Jong Geleerd is Jong Gedaan

HOPE XXL biedt met het MDT-traject aan 900 jongeren een Maatschappelijke Diensttijd aan. Je gaat door het uitvoeren van zogenaamde trachtprojecten (Tr8-projecten) iets leuks doen voor jezelf. Je gaat iets pro-beren waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Je gaat jezelf beter kennen en je talenten ontwikkelen. Je wordt onderdeel van MDT en gaat anderen helpen, ontmoeten en ervaringen opdoen. Hoe gaaf is dat!
Je weet nooit wat je kunt als je er niet aan begint. Daar-om heet het MDT-traject van HOPE XXL: “Jong Geleerd is Jong Gedaan”. Als deelnemer aan dit MDT-traject ga je in een periode van zes maanden, gedurende tachtig uur, één of meerdere Tr8-projecten uitvoeren. Jouw ideeën en creativiteit zijn heel hard nodig, dus dit kunnen projecten zijn die je zelf of samen met anderen hebt bedacht. Je mag ook een keuze maken uit een menukaart, waar tientallen Tr8-projecten opstaan.

De Tr8-projecten zijn onderverdeeld in de hieronder genoemde thema’s. Er is dus altijd wel een thema dat je aanspreekt en een Tr8-project dat je leuk vindt.

Maatschappij en Medemens

Gezondheid en Sport

Politiek en Economie

Duurzaamheid en Klimaat

Onderwijs

Bekijk de menukaart met de projecten waar je een keus uit kunt maken

Je MDT-coach

Gedurende het MDT-traject word je begeleid door onze MDT-jongerencoach. Bij de start van het MDT-traject, maar ook gedurende het traject, hebben jullie regelmatig con-tact en werken jullie samen aan het vullen van je online MDT-projectboek. Tijdens de laatste grote bijeenkomst, waarbij ook je ouders welkom zijn, wordt het gedrukte MDT-projectboek en je MDT-certificaat uitgereikt. Handig voor je cv als je later werk gaat zoeken!

Vergoeding

Voor de uren die je gaat besteden aan het MDT–traject krijg je een vergoeding. Ook de kosten die je moet maken worden vergoed. En als er geld nodig is voor de uitvoering van je project, kun je dit via onze MDT-jongeren-coach aanvragen. In totaal mag je € 500,- uitgeven. Je doet vrijwillig mee aan MDT, maar er wordt wel inzet van je verwacht!

Candea- en Liemers College: De handen ineen voor MDT!

Leon Lucas en Maarten Delen, rectoren van respectievelijk het Candea- en het Liemers College, staan in de startblokken voor het MDT-project dat op beide middelbare scholen zal plaatsvinden. Het MDT-project duurt 2 jaar en per school krijgen maar liefst 335 leerlingen de kans om deel te nemen.

HOPE XXL

In 2009 kwam een groep, bestaande uit tien (X) jongeren, tien (X) keer bij elkaar in de regio De Liemers (L) om te filosoferen over een betere wereld, een oktopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed (cum laude, met een 8) kan waarderen. De groep en het aantal bijeenkomsten zijn door blijven groeien. Wereldwijd hebben, gedurende een periode van vijf jaar, duizenden jongeren en honderden nationale en internationale prominenten en professoren meegedacht en meegepraat over de doelstellingen van HOPE XXL. De uitkomst van deze gesprekken heeft zich vertaald in een lange termijnvisie met tachtig concrete aanbevelingen, genaamd De Liemers List. Na het aanbieden van De Liemers List aan de Verenigde Naties (VN) op 3 februari 2015 is HOPE XXL actief om de artikelen uit De Liemers List om te zetten naar daadwerkelijke acties om het geluk en welzijn bij mensen en in regio’s te verhogen.

Meer lezen

HEB JE NOG VRAGEN?

Staat het antwoord op je vragen er niet bij, neem dan contact met ons op door te mailen naar MDT@HOPE-XXL.COM, of bel naar 06-82296499
Aanmelden

IK WIL GRAAG MIJN TALENTEN ONTWIKKELEN EN VAN BETEKENIS ZIJN!